Tineke Porck

Tineke Porck werkt in de traditie van het constructivisme, maar ze gaat anders om met de wetmatigheden van punt, lijn en vlak dan de schilders van die stroming honderd jaar geleden deden. Tegenover die neutrale en objectieve, mechanische benaderingswijze heeft zij een attitude ontwikkeld die persoonlijk en gevoelsmatig is. Ze realiseert dat door tussen de tastbare vormen lacunes als beeldelement in te zetten. Je moet bij het kijken naar haar schilderijen steeds een sprongetje maken. Porck treedt steeds buiten het kader dat door de panelen wordt aangegeven. Je ogen dansen op en neer, heen en weer. Ze laat in het beeld iets weg dat bijdraagt aan de aard van het werk. (Alex de Vries voor Mr. Motley)

Did you like this? Share it!